Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Tinn Sparebank er underlagt åpenhetsloven. Redegjørelsen finner du her: redgjorelse_for_aapenhetsloven_2022
Tinn Sparebank vil svare på eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til åpenhetsloven.Spørsmål kan stilles ved å benytte epost-adressen: post@tinnbank.no