Organisering, produkter og markeder

Tinn Sparebank er en selvstendig lokalbank med hovedkontor på Rjukan og avdelingskontorer i Rauland, Åmot, Tinn Austbygd, og Haugesund (som ble avviklet 31.12.2023). Banken har 31 ansatte (30,5 årsverk) og er en del av Eika Alliansen. Styret har ansvar for risikostyring og kontroll, mens banksjefen har den daglige ledelsen. Banken tilbyr tjenester innen betalingsformidling, lån, kreditter, forsikring, og sparing.

Forankring og varslingskanaler

Åpenhet er prioritert i Tinn Sparebank. Banken har etiske retningslinjer, klagebehandlingsprosedyrer, og en bærekraftstrategi. Ekstern varsling er mulig via bankens nettsider. Eika Gruppen utfører større anskaffelser for Eika-bankene og har gode aktsomhetsvurderinger som banken stoler på.

Negative konsekvenser og risiko

Tinn Sparebank jobber med aktsomhetsvurderinger av arbeidsmiljøet. Det er ikke registrert noen varsel om kritikkverdige forhold i 2023. Banken sikrer at leverandører overholder menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljøvern, og skatt.

Tiltak og videre arbeid

I 2024 vil banken utvikle en intern retningslinje for innkjøp og fortsette aktsomhetsvurderinger av leverandører. Redegjørelsen ble vedtatt av styret 27. juni 2024.

Redegjørelsen for 2023 finner du her: redgjorelse_for_aapenhetsloven_2023.

For ytterligere spørsmål om åpenhetsloven, kontakt oss på post@tinnbank.no.