Velkomstkampanje for alle nye kunder. Har du ennå ikke skaffet deg Eika Kredittkort? Da har du en god mulighet til å søke om kortet nå og få 20 % rabatt på strømmetjenester ut juni. Kampanjen gjelder for alle som får kredittkort innvilget i perioden 1. mars - 30. juni 2024.

Slik får du rabatten
Du kan opptjene rabatt på alle strømmetjenester registrert med en av følgende bransjekoder:

  • 4899 – Kabel, satellitt og andre tv- og strømmetjenester
  • 5815 – Digitale medier, bøker, film og musikk
  • 5818 – Digitale medier, annet
  • 5968 – Direkte markedsføring, abonnementstjenester
  • 5735 – Plate- og musikkbutikker

Typiske strømmetjenester registrert under disse kategoriene er f. eks Spotify, Netflix, HBO, SkyShowtime, Viaplay, Storytel, Fabel etc.

Husk at du må melde deg inn i rabattprogrammet og betale med ditt Eika Kredittkort for å få rabatten. Påmeldingen finner du i mobil- og nettbanken.


Det viktige med den lille skriften
Alle brukersteder er registrert med en bransjekode i Visa sitt nettverk. Dette for å tydeliggjøre hvilken kategori brukerstedet tilhører. Vi står ikke ansvarlig for eventuelle feilregistreringer som fører til uteblitt rabatt. Det vil ikke bli utbetalt rabatt på kjøp som faller inn under andre bransjekoder.

Du kan maksimalt opptjene 500 kr i rabatt per måned, og 2 500 kr per kalenderår. Beløpsgrensene omfatter alle rabattkampanjer i løpet av året.

Når kommer pengene på konto?
Rabatten utbetales automatisk til kredittkortet ditt måneden etter at kjøpet er gjort. Se etter «Eika rabatt» i transaksjonsoversikten i mobil- og nettbanken eller på din månedlige faktura, så får du oversikt over hva du har spart. Husk at det alltid lønner seg å betale hele fakturaen ved forfall.

Ennå ikke fått kredittkort fra oss?
Det er ikke for sent å søke og få gode rabatter i tiden fremover.

God streaming!