Kassekreditt

Gir deg fleksibel tilgang til kreditt i perioder med variabel kontantstrøm.
  • Finansierer kortsiktige utgifter når du trenger det
  • Egner seg for alle typer næringsdrivende
  • Betal kun renter for den delen av kreditten du bruker
Kontakt meg om kassekreditt

Dette er kassekreditt

De fleste bedrifter opplever at tidspunktene for innbetalinger og utbetalinger varierer, noe som kan gå ut over betalingsevnen. Ved å opprette en kassekreditt hos oss kan du disponere en avtalt kredittramme. Dermed har du alltid penger tilgjengelig.

  • Egner seg for alle typer næringsdrivende
  • Finansierer korte perioder i driften hvor utbetalinger er høyere enn innbetalinger
  • Du betaler kun renter av det du faktisk bruker. I tillegg betaler du normalt provisjon av innvilget kredittramme. Løpetiden på kassekreditten er inntil ett år, og kan fornyes årlig.
Skredder som tar en kafe og ser på mobil

Slik fungerer kassekreditt

  • Vi hjelper deg å finne en kredittramme som er tilpasset bedriftens behov
  • Kassekreditten benyttes når betalingsevnen er dårlig, normalt når utbetalinger overstiger innbetalinger i en periode. Du betaler kun renter av det du faktisk bruker til enhver tid. I tillegg betaler du normalt provisjon av innvilget kredittramme.