Elsparkesykkelen har blitt til en liten elektrisk motorvogn, det fører til mange nye regler. Fra første januar er alle som eier små elektriske kjøretøy som elsparkesykler pålagt å ha ansvarsforsikring knyttet til den. Men før den tid har allerede flere andre regler allerede dukket opp, du får oversikten her.

1. Krav om ansvarsforsikring

Private eiere og utleiere av små elektriske kjøretøy er pålagt å ha ansvarsforsikring for kjøretøyene sine etter at de ble gjort om til liten elektrisk motorvogn i norske lover.

For private eiere slår kravet inn 1. januar 2023, mens for utleiere slo kravet inn allerede 1. september.

Vi har rullet ut ansvarsforsikring for elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy. 

Hvis du har forsikringen Innbo Pluss hos oss er du også forsikret for brann, tyveri og annen skade på eget kjøretøy.

2. Mer enn bare elsparkesykkelen

De nye reglene gjelder for alle kjøretøy som klassifiseres som små elektriske kjøretøy.

Det betyr at flere typer kjøretøy blir påvirket, ikke kun de smale og lange med to hjul og opphevet håndtak. Blant annet gjelder reglene for:

  • Store tohjulinger
  • Mindre enhjulinger
  • Elektriske skateboard 
  • Elektriske sparkesykler
  • Selvbalanserende brett
  • Og andre

For at et lite elektrisk kjøretøy skal være lovlig må det ha en hastighetssperre på 20 km/t. Det betyr at motoren ikke kan la den kjøre fortere enn 20 km/t, men den kan fremdeles trille fortere enn det i nedoverbakke.

Kjøretøyet kan ikke veie mer enn 70 kg med batteriet. Det kan ikke være bredere enn 85 cm eller høyere enn 120 cm. Kun selvbalanserende kjøretøy får ha sete.

Hvis kjøretøyet er ulovlig, vil forsikringen din i de aller fleste tilfeller ikke dekke skader og du kan sitte igjen med store summer du må betale fra egen lomme.

3. Hjelmpåbud for alle under 15

Det er ingen hemmelighet at det ofte skjer ulykker på små elektriske kjøretøy. Det er 5 til 7 ganger høyere fare for skade på elsparkesykkel enn på vanlig sykkel ifølge Transportøkonomisk Institutt.

En stor andel av de alvorlige skadene fra ulykkene er hodeskader. Nå er det krav om at alle barn under 15 år må bruke hjelm på små elektriske kjøretøy. Både Trygg Trafikk og NAF anbefaler å bruke hjelm for alle brukere uansett alder.

Barn leker med bil

4. 12 års aldersgrense

Barn må være minst 12 år gamle for å kjøre private små elektriske kjøretøy uansett hvilken type. Utleieselskapene har høyere alderskrav for bruk av sine kjøretøy. Der er aldersgrensen enten 16 eller 18 år.

Hvis barn blir tatt i å bryte reglene for aldersgrense eller hjelmpåbudet kan foreldrene deres holdes ansvarlig. De kan også holdes ansvarlig for annet ulovlig bruk som barna deres blir tatt i.

5. Ulovlig å fyllekjøre og å bruke mobil på elsparkesykkel

Promillegrensen for små elektriske kjøretøy er 0,2. Det er det samme som for bil. Det er også forbudt med forsøk på å bruke elsparkesykkel med promille eller å la noen som er ruspåvirket få kjøre en. Straffen for brudd på promillereglene er bøter og inndragning av førerkortet.

Siden små elektriske kjøretøy har blitt motorvogner er det forbudt å bruke mobil uten handsfree mens du kjører dem. Om du taster på mobilen eller holder den i hånden under en samtale kan du bli straffet med bøter og prikker på førerkortet.

Alt i alt er de nye reglene ganske enkle. Aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, forbud mot promillekjøring og kjøring uten handsfree og ikke minst at du må ha ansvarsforsikring fra 1. januar. Vår elsparkesykkelforsikring blir du kjent med her