Vent med å bestille utenlandstur
De aller fleste landene i verden er fremdeles røde. Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til alle land utenfor Norge som ikke er strengt nødvendige. Dette reiserådet gjelder til 1. mars 2021, med unntak av land i EØS/Schengen som er markert gult på FHI sitt kart. - Grunnen til dette er selvfølgelig smittefaren, men også fordi det kan bli utfordrende å få medisinsk hjelp hvis noe skulle skje deg på reisen, fortsetter Heyerdahl.

Hva er egentlig en «strengt nødvendig reise»?
Regjeringen sier følgende om strengt nødvendig reise: Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det er grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller en region, eller til å forlate stedet. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en helhetsvurdering av situasjonen for norske borgere. Et reiseråd er et råd, ikke et forbud. UD kan heller ikke garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre. Det er opp til den enkelte å vurdere om de skal reise eller ikke.

Husk at reiseforsikringen din gjelder i Norge
Du trenger ikke si opp reiseforsikringen din selv om utlandsturen utgår i nærmeste fremtid. Husk at vår helårs reiseforsikring også er en ferie- og fritidsforsikring og gjelder så fort du forlater portstolpen hjemme, mens ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet, også hjemme.

Avbestilling – når bør jeg gjøre det?
Dersom du allerede har bestilt en tur, anbefaler vi deg å vente med å avbestille inntil tidligst 14 dager før avreise. Årsaken til det er at myndighetenes reiseråd gjelder for 14 dager om gangen, avslutter Heyerdahl.