Fredag 27.mars la Regjeringen frem et forslag om en garantiordning der staten garanterer for lån til små og mellomstore bedrifter. Dette betyr at vi som bank kan hjelpe våre bedriftskunder som er hardt rammet av korona-krisen ytterligere.

Bakgrunnen for garantiordningen er at ellers levedyktige bedrifter kan få likviditetshjelp når de rammes økonomisk som følge av virusutbruddet. Ordningen kan benyttes av bedrifter med mindre enn 250 ansatte og med lavere enn 50 millioner euro i omsetning.

Garanti ordningen forutsetter også at:

 

  • Bedriften må som følge av Covid-19-utbruddet stå overfor en akutt likviditetsmangel.

     

  • Kun lån til levedyktige bedrifter. Det er et vilkår at banken må forvente at bedriften vil være lønnsom under mer normale markedsforhold etter krisen, og at det generelt kan sannsynliggjøres at bedriften ville vært lønnsom hvis Covid-19-krisen ikke hadde inntruffet.

     

  • Dersom bedriften var i økonomiske vanskeligheter i forkant av Covid-19-utbruddet, eller den fikk avslag på lånesøknad den siste tiden før krisen inntraff, antas det at vilkåret normalt ikke vil være oppfylt.

 

Nærmere regler for bruk av ordningen er fastsatt i forskrift av Finansdepartementet fredag. Se informasjon om lånegarantiordningen fra regjeringen her. 

Spørsmål og svar på garantiordningen finner du her: https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2020/korona/lanegarantiordningen/

 

Kilder: www.regjeringen.no og www.finansnorge.no