Gaveutdeling: Visjonen om å skape mer verdi lokalt har alltid stått sterkt hos Tinn sparebank. Derfor deler vi årlig ut støtte til frivillige organisasjoner, foreninger og lag. De gjøre en fantastisk innsats for å skape et levende lokalsamfunn. Vi er utrolig glade for å ha muligheten til å støtte opp under et variert og mangfoldig foreningsliv i Tinn og Vinje! søknadskjemaer og frist for gaveutdelingen blir annonsert på vår hjemmeside og lokalavisen.

Sponsoravtaler: Vi støtter, sponser og heier! Tinn Sparebank tror på mangfold og nærhet, og ønsker å støtte opp under den fantastiske innsatsen og gleden som legges ned for at barn og unge i bygda skal ha en arena å utfolde seg på. Vi er derfor utrolig stolte av å ha så mange samarbeidsavtaler som gir barn og unge en arena å utfolde seg på. Om du har spørsmål om sponsoravtaler kan du kontakt salgs- og marekdsjef  Vicky Margetts, ved å sende en mail til Vicky@tinnbank.no.

Folkefinansiering: Tinn Sparebank har i 160 år jobbet for å bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Gjennom lokalverdi.no gjør vi det enklere enn noen gang for deg og ditt prosjekt å samle inn penger til nye ideer og gode prosjekter i lokalsamfunnet.  Lokalverdi er bygget på ideen om et aktivt lokalsamfunn fremmet av dugnadsånd og lokalt engasjement. Sammen skal vi skape et levende og aktivt lokalsamfunn.
Se her hvordan du kan søke: https://lokalverdi.no/tinn