Tinn Sparebank har gavemidler til utdeling til allmennyttige formål innenfor bankens virkeområde i  Tinn og Vinje.  Det er en forutsetning for gavetildeling at søkeren har kontotilknytning til Tinn Sparebank. OBS! Foreninger med undergrupper må søke via lokalt hovedlag og organisasjonsnummer må oppgis på søknaden.

 

Søknadsskjema kan sendes inn elektronisk, sendes på e-post eller leveres til Tinn Sparebank innen 1. juni 2021.

Søknadsfristen  overholdes. Søknader levert etter fristen blir ikke med i utdelingen.


Søknad for 2021 er avsluttet. Velkommen tilbake neste år.

 
Vedtekter