Vi kan med glede meddele at det er delt ut kr 516.000 i gavemidler for 2019. Midlene er delt ut til lag og foreninger i lokalsamfunnene Tinn og Vinje. Gavemidlene er rene gaver hvor vi ikke krever noen motytelser, og må ikke sammenlignes med sponsormidler hvor motkrav i form av profilering er en vesentlig del av kontrakten. For 2019 blir det i tillegg delt ut ca. 600.000 i sponsormidler.

 

Disse har fått tildelt midler fra vårt gavefond