Samfunnsengasjement

Som lokalbank bryr vi oss om lokalsamfunnet. Tinn Sparebank har i 166 år jobbet for å bidra til vekst og utvikling, og vi ønsker å bidra til å skape et attraktivt lokalsamfunn med aktivitet og trivsel for alle.

Visjonen om å skape mer verdi lokalt har alltid stått sterkt hos Tinn sparebank. Derfor deler vi årlig ut støtte til frivillige organisasjoner, foreninger og lag. De gjør en fantastisk innsats for å skape et levende lokalsamfunn.

Vi er utrolig glade for å ha muligheten til å støtte opp under et variert og mangfoldig foreningsliv i Tinn og Vinje!

Hvem kan søke gavemidler?

  • Midlene skal deles ut til lag, foreninger og ideelle tiltak i Tinn og Vinje kommune.
  • Det kan også deles ut midler til privatpersoner som støtte til spesielle prosjekter av allmenn interesse.        
  • Offentlige eller halvoffentlige institusjoner/tiltak støttes ikke.
  • Det er en forutsetning for gavetildeling at søkeren har kontotilknytning til Tinn Sparebank.
  • Foreninger med undergrupper må søke via lokalt hovedlag og organisasjonsnummer må oppgis på søknaden.
  • Midlene skal benyttes til drift, prosjekter eller til investeringer av ulike slag til beste for foreningen/allmennheten. Formålet må oppgis på søknaden.

 

Når er søknadsfristen?

Søknadsskjema sendes inn elektronisk innen 10. mai 2024.

 

Søknadskjema finner du her: SØK HER

 

 

Søknaden sende på e-post til post@tinnbank.no. Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til banken eller her.

 

Har du behov for assistanse i forbindelse med å registrere din søknad vennligst kontakt oss på post@tinnbank.no eller 35 08 08 00.

Søknadsfristen må overholdes. Søknader levert etter 10. mai blir ikke med i utdelingen.

 

Sakshåndtering

Svar på søknad sendes primo juni.