Regjeringen varslet fredag 27. mars en ordning hvor bedrifter som opplever inntektstap som følge av virusutbruddet kan få dekket deler av de faste kostnadene. Forslaget går i korte trekk ut på at staten dekker en del av de faste kostandene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetning og inntjening som følge av korona og smitteverntiltak.

Ordningen er lagt opp til at bedriftene skal kunne søke støtte gjennom en sentral digital portal hvor behandlingen skal være automatisert. Det er opp til myndighetene å vurdere hvilke bedrifter som kvalifiserer til støtte, og på hvilke vilkår. Bankene tar ingen beslutninger for hvem som får denne støtten.

Selv om ikke ordningen er helt på plass ennå, vil vi likevel anbefale bedrifter å forberede seg nå.

Her finner du en oversikt over hva du bør forberede: Dette bør du tenke på

 

Innretningen av kompensasjonsordningen vil ifølge regjeringen være basert på syv prinsipper:

 1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt. Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.

   

 2. Ordningen skal være målrettet. Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

   

 3. Ordningen skal være midlertidig. Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

   

 4. Ordningen skal favne bredt. De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.

   

 5. Ordningen skal være enkel. Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.

   

 6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.

   

 7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres. Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Du kan lese mer om ordningen her: https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2020/korona/bankene-skal-fordele-korona-kompensasjonen/

 

Kilder: www.regjeringen.no og www.finansnorge.no