I samsvar med bankens vedtekter har kundene i banken anledning til å komme med forslag til valgkomitéen på medlemmer til banken sitt forstanderskap.

Det skal i år velges 4 nye medlemmer og 2 varamedlemmer til bankens forstanderskap.  Valget av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet gjelder for tiden fram til valget i 2024.

Forslag på kandidater må være valgkomitéen i hende innen 9. februar 2023 og kan sendes på e-post til post@tinnbank.no eller leveres til et av bankens kontorer, på Rjukan, Rauland eller i Tinn Austbygd.  Forslaget må inneholde navn og adresse på den som blir foreslått.

Valgkomitéen vil samle alle forslag, vurdere og prioritere.  De vil legge fram sine forslag på kandidater og gjennomføre kundevalgmøte i slutten av februar. Tid og sted blir annonsert senere.

Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer med opplysning om de som er på valg er lagt ut i bankens ekspedisjonslokaler og på bankens hjemmeside.

Vedtektene sier hvem som kan forslå og stemme ved kundevalget:

Valgbare som kunderepresentanter i bankens forstanderskap er kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner.

Bare myndig person kan som personlig kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget.  Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde.

De valgte medlemmene av forstanderskapet skal samlet gjenspeile sparebankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon.  Det vil også bli tatt hensyn til medlemmenes bosted i Tinn og Vinje kommuner.

Trykk på knappen under for å se tillitsvalgte på valg for 2024