Som følge av nye innskjerpelser i regelverket for antihvitvask vil det fra
5. mai 2019 komme nye beløpsgrenser for innskudd i våre kontantautomater. 

De nye beløpsgrensene blir som følger:

 
 Privat Bedrift
Per innskudd                          Maks kr 20.000        

Maks kr 50.000

Per 30 dager (rullerende) Maks kr 40.000 Maks kr 100.000

 

Ta kontakt med oss dersom du har behov for jevnlig større innskudd, ønsker avtale om nattsafe eller har andre spørsmål.