Fra barn til ung voksen

Gode økonomiske vaner starter tidlig. Det handler om å forstå verdien av penger og få et forhold til sparing og forbruk. Vi gir deg gode råd om hva som er lurt å tenke på etter hvert som barnet vokser.